AVCI ARCHITECTS “TASARIM MERKEZİ” İLAN EDİLDİ

Londra, İstanbul ve Ljubljana’daki stüdyolarında, Avrupa’dan Afrika’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada ödüllü projelere imza atan Avcı Architects; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak “Tasarım Merkezi” unvanını almaya hak kazandı. Kazandıkları unvanla beraber araştırma odaklı tasarım araştırmalarını derinleştirmek amacıyla mimarlık ve tasarım alanlarında bilginin yayılmasına odaklanan sosyal araştırma ve eğitim platformu The Circle Academy’yi oluşturma çalışmalarına hız katan Avcı Architects, akademi çatısı altında mimarlık, sanat, sosyoloji, ekonomi ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden akademisyenleri ideal bir toplum oluşturma amaçlı eğitim çalışmaları için bir araya getiriyor. Araştırma platformunun temelini oluşturan “araştırma ile öğrenme” yöntemi, deneyimli mimar ve tasarımcılar ile genç mimarları buluşturarak işe başlıyor ve bireylerin dinamik bir etkileşim halinde çalışabildiği sürekli bir bilgi iletişim sistemi kurulmasını sağlıyor.

Tasarım merkezi unvanı olduktan sonraki hedeflerini Tasarım Direktörü Ece Çakır Aidan şu sözlerle özetliyor:

“Avci Architects, (İstanbul ofisinden önce) uluslararası tasarım yarışmalarında edinilen başarılı sonuçlar sonucunda 1989 yılında Londra’da kuruldu. Ofisimizin kurucuları olan Selçuk Avcı ve Sanja Jurca Avcı AA Londra Mimarlık okulunda stüdyo yöneticiliği yaptıkları dönemde tasarım yarışmalarında önemli başarılar elde ederek Londra’da isimlerini duyurmaya başlamışlar. Sonrasında bu başarılarını önce Ljubljana sonrasında da 2010 yılında İstanbul’a taşıdılar. Ben de Amerika’da başladığım lisans ve çalışma hayatıma, Londra’da AA Mimarlık Okulunda aldığım Sürdürülebilir Mimari ve Bina Fiziği yüksek lisansı eğitimim akabinde çalışma hayatıma devam ettim. Kendi mimari proje çalışmalarımın yanı sıra Bilgi Üniversitesinde yarı zamanlı ders verdiğim bir dönemde kendileriyle tanıştım ve Avcı Architects ofis kimliğini gönülden benimseyerek, hem mimari vizyonları ve akademik çalışmalarından çok etkilenerek 2017 senesinde Avcı Architects bünyesinde çalışmaya başladım.

Ofis kimliğimizin doğal bileşenlerini tasarımda inovasyon, konfor alanımızın sınırlarını sorgulama ve yeni buluşlar peşinde kararlılıkla koşmak oluşturuyor. Hem kısa hem de uzun dönem stratejilerimizde her zaman dünyadaki tasarım endüstrisinin son dönem gelişmelerini yakalamak ve araştırma alanındaki inovasyonlara önderlik etmek olduğu için Tasarım Merkezi olma yolunda adımları atmaya karar verdik. Bizi bir tasarım merkezi olarak temsil eden prensiplerin, ögelerin başında sürdürülebilirliğin bilimsel temelini gerçekten anlamamız ve bu önemli felsefeyi hem diğer mimarlar hem de müşteriler ve kullanıcılara yaymayı misyonu haline getirmemiz bulunuyor. Tasarım Merkezi unvanını, Türkiye’nin tasarım ve inovasyon alanında uluslararası bilincin ön plana çıkmasını sağlamak için, üniversiteler ve hükümet kurumlarıyla olan ilişkilerimiz aracılığıyla araştırmalar gerçekleştirerek kullanmak istiyoruz.

Özellikle Amerika ve İngiltere’den edindiğim deneyimlerim sayesinde tasarım sürecinin başlangıcından itibaren multidisipliner bir takım ile çalışmaya çok önem veriyorum. Avcı Architects olarak her projede birçok uluslararası profesyonel müellif ve danışmanlar ile çalışıyoruz. Fakat mimari deneyimlerimiz derinleştikçe tasarıma sadece mimarların oluşturduğu diyalogların yeterli olmadığını, aksine çözümleri gün geçtikçe kısırlaştırdığını düşünüyorum. Tasarım Merkezi olarak bu multidisipliner çalışma prensibini genişletmeye, tasarım diyaloglarını araştırma altyapısı ile güçlendirmeye karar verdik.

 Bu karar ile Selçuk Avcı, Yüksel Demir ve ben Ece Çakır Aidan olarak araştırma odaklı tasarım araştırmalarımızı derinleştirmek amacıyla, çeşitli, akademisyenler, mimarlar, sanatçılar, sosyologlar, ekonomistler ve edebiyatçılar gibi birçok disiplini ideal bir toplum oluşturma amaçlı bir arada çalışmaları için bir araya getiren, mimarlık ve tasarım alanlarında bilginin yayılmasına odaklanan The Circle Academy ismini verdiğimiz sosyal araştırma ve eğitim platformunu oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz projelerin en önemli noktalarından biri de holistik bir araştırma prensibini benimseyerek mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım alanlarındaki bilgi ağacına yaptığımız katkılardır.

Türkiye’de Avcı Architects, sınırları aşan sürdürülebilir tasarıma öncülük etmesi ve Selçuk Avcı da bu konuda ulusal ve uluslararası konferanslar ve AA Londra Mimarlık Okulu, University of Bath, Delft TU, ITU, Bilgi Üniversitesi ve Ljubljana University gibi kurumlarda dersler vermesi ile tanınmaktadır.

Ben de kişisel araştırmalarıma ek olarak yakın zamana kadar Bilgi Üniversitesinde dijital üretim teknolojileri tasarım stüdyosunda ders vermekteyim, ayrıca AA Londra ve IAAC Barcelona gibi kurumlar ile workshop platform çalışmaları yürütmekteyim. Yüksel Demir gibi İstanbul Teknik Üniversitesinde ve Türkiye’nin çok önemli araştırma projelerinde yer almış bir değerin de the Circle Academy’e dahil olması bizi çok heyecanlandırıyor. Birlikte Türkiye’yi yakından ilgilendiren kent ölçeğinde mimari sosyal sorumluluk projeleri ve Politecnico di Milano, Institute of Advanced Architecture Barcelona, University of Bordeaux gibi uluslararası eğitim kurumları ile araştırma projeleri yürütmekteyiz.

Amerika ve İngiltere’de bulunduğum çalışmalar içinde çeşitli araştırma metotları beni etkilemek ile beraber özellikle AA Mimarlık okulundaki ‘araştırma ile öğrenme’ yöntemi araştırma platformumuzun bazını oluşturuyor. Araştırma projelerimize deneyimli mimar ve tasarımcılar ile genç mimarları buluşturarak başlıyoruz ve bireylerin birbirleri ile dinamik bir etkileşim halinde çalışarak sürekli bir bilgi iletişim sistemi kurulmasını sağlıyoruz. Üretim takım halinde oluşurken, takım birimlerinin de birbirlerini etkileyerek öğretmesine Kovan tasarım metodolojisi adını veriyoruz. Kovan ekibimize, alanında uzmanlaşma yönünde çalışan, araştırma ve geliştirme projeleri geliştiren, girişimcilik kabiliyetine sahip olan, yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya hazır ve öğrenmeye istekli her bireyi davet ediyoruz.”

Recommended Posts

Leave a Comment