CONGO KINTELE CONGRESS CENTER – INTERCONNECTED BUILDING UNITS WITH COLONNADES

Congo Kintele Congress Center designed by Avcı Architects, positioned on a land in Brazzaville that has the Congo River view,  comprise of horizontal building units positioned horizontally on the slope and interconnected with a collonade system.

Avciarchitects_Congo_Kintele_Congress_Hotel

Yeni Kintele Kongre Merkezi ve Oteli (KCC) konum olarak, başkent Brazzaville’nin gelişmekte olan bir bölgesinde, yeni Olimpiyat Merkezi’nin kuzeyinde. Yeri itibariyle, güneyde Kongo Nehri’ne, kuzeydeyse el değmemiş ormanlık alana bakan panoramik bir manzaraya sahip. Arazi topoğrafyası, ön planda M’Bamaou Adası’nı meydan getiren büyük Kongo Nehri’nin aşındırarak oluşturduğu bir vadi şeklinde. Tasarımımız ise bu vadinin nehre doğru alçalan konturlarına paralel yerleşimle uzanıyor.

97238a7b17803bac4856a3001cdc35ff

Yapıların konumlanışının ana belirleyicilerinden biri, kazılıp çıkarılan ve saha dışına taşınan hafriyatı en az düzeyde tutmaya çalışmamızdı. Program kapsamında büyük kütlelere sahip 1.500 koltuklu kongre salonu, 300 kişilik başkanlık salonu, 1.000 koltuklu ziyafet salonu ve 1.000 kişilik meydan, avlularla birbirinden ayrılacak şekilde sıra halinde dizildi. Ve her birine, bu kütleler arasında bağlantı işlevi gören, üstü kapalı sıra sütunların oluşturduğu bir kolonadla erişim sağlandı. Otel ise halka açık olan bu kordondan beş metre daha yukarıda konumlandırılarak hem daha iyi bir nehir manzarasına hakim oldu hem de alanın halka açık kısımları ile özel işleve sahip kısımları birbirinden ayrıldı. Kapalı mekanlar arasında bağlantı sağlayan ve ikisi hariç hepsi halka açık olan avlular, büyük kütleler arasında peyzajlı ara bölümler oluşturuyor. Böylelikle bütün otel odalarının Kongo Nehri manzarasına sahip olması sağlanırken, KCC’nin bütün araziye hükmeden aşırı büyük bir yapı kütlesi izlenimi yaratması önlenmeye çalışılıyor.

f8a9563e4a9a3eece94f5166c35f5652

350 metre uzunluğundaki alan boyunca uzanan kolonadlar aynı zamanda, dünyanın bu köşesinde yılın her zamanı etkili olan yağmurlara karşı insanlara sığınak sağlayan, lineer bir alan olarak da işlev görüyor. Kolonadların iki ucunda kompleksin tamamına giriş çıkışları sağlayan birer kapı bulunuyor. Halka açık olan bu kolonadların batı kapısı basın salonuna, doğu kapısı ise müzeye bağlanıyor. Müze, meydanın güney ucunu oluştururken meydanın kuzey ucu ile doğu ucunda mağazalar ve restoranlar yer alıyor. Bu açık alanın üzeri, yağmurun ortadaki sığ bir havuza akmasına izin veren, kare şeklinde bir göz bulunacak şekilde kapatıldı..

09122679e23641bed07506c597295f21

Yağmur, Kongo’da yılın en az altı ayı boyunca adeta hiç kesilmeksizin yağdığı için doğadan uzaklaşmadan açık alanda vakit geçirilebilecek sığınaklar sağlandı. Yağmur yağdığında hava yine de sıcak ve nemli olduğundan bu sığınaklarda aynı zamanda hava akışı ve serinlik sağlanması çok önemliydi. Suyun varlığını kutlamak için yağmur sularının çatılardan aşağı akışının görünmesi ve toprağa ulaşıp açık havuzları doldururken sesinin duyulması ve gargoyle tipi çörtenler ve şelaleler üzerinden coşkun bir şekilde akması sağlandı.

451a40ac3709aa4ae92d0a7dae31e16b

Yerel tropikal iklimin bir diğer özelliği ise, enerji tüketimini en aza indirmeyi amaçlayan doğal havalandırma seçeneklerinin kullanımını zorlaştırarak halka açık alanlarda kabul edilebilir konfor standartlarına uygun düzeyde ortam oluşturmak için klima kullanımını zorunlu kılan, her daim yüksek nemlilik oranlarına sahip olması. Bu bakımdan başlıca hedefimiz, çıplak cam cephelere güneş ışınlarının daha az vurmasını sağlayarak soğutma yüklerini mümkün olan en düşük düzeye çekmek oldu. Bu amaç doğrultusunda, kuzeye bakan camlar hep cepheye derin bir şekilde gömülü olarak yerleştirildi (tesisin konum itibari ile ekvatorun altında olması sebebiyle öğlen güneşini alan cephe kuzey cephesi). Doğu ve batıdan vuran zayıf güneş ışınlarının etkisini azaltmak içinse düşey gölgelikler ve perfore metal paneller kullanıldı.

39b09a47c4662b12ca297c02979821a6

6065bc6d953f27ec6909672f3e5799d7

Kintele Kongre Merkezi yapımında kullanılan malzemelerin seçiminde büyük ölçüde, inşaatın süratle tamamlanması ve hiçbiri Kongo Cumhuriyeti’nde mevcut olmayan modern inşaat ve giydirme malzemelerinin bulunabilirliği belirleyici oldu. Bu nedenle, esasen daha maliyet etkin bir seçenek olmasına rağmen beton çerçeve yerine çelik, blok ve tuğla işi; masif giydirme elemanları içinse alüminyum panel kaplama gibi taşıması daha kolay, daha hafif malzemeler tercih edildi. Bununla beraber, ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin kullanılmasına da özen gösterildi.

f0e7bba1499472aa4da289b6e15a06cb

6e1630e17c006d6f8aa3844019907a0a

Please click on the button below to access and view all details of the Congo Kintele Congress Centre Project.

Leave a Comment