METALİN SESLERİ

Sanja Jurca Avci, Slovenya Ulusal Müzesi’nin Ljubljana Üniversitesiyle birlikte hazırladığı Metalin Şarkısı adlı metalürji sergisini tasarladı. Sergi, klasik mimarinin güçlü bir şekilde hissedildiği bir mekan olan Ulusal Müze’nin kapalı orta avlusunda yer alıyor. Mekanı metalürji temasına uyarlamak için, Sanja Jurca Avci, metalürjinin uygarlığımız boyunca insanların gelişimi açısından üstlendiği önemi vurgulamak üzere mekanın karakterini güçlendiren yüksek boyda sergi unsurlarını kullanmayı seçti. Sergi genel bir tarihsel bakışı, temel metalürji malzemelerini ve temel metalurjik metodolojileri kapsıyor. Bu bölümlerin her biri, sergiyi kolayca anlaşılır kılmak için ayrı sergi birimlerinde sunuluyor. Bu birimlerin bazıları özel olarak tasarlanırken, diğerleri uyarlanıp yeniden kullanılan birimler. Dolores Gerbec’in tasarladığı sergi grafikleri ise konstrüktivist, estetik ve endüstriyel üslubu andırıyor.

Tarihsel nesnelerden,  sanat nesnelerine, son model metalürji ürünlerinden ilk Sloven uydusuna kadar uzanan pek çok sergi ögesi, ziyaretçilerin erimiş metale ve demir üretim atölyesine yakından baktıkları 360 derecelik bir sanal deneyim ile destekleniyor.

İŞVEREN

Slovenya Ulusal Müzesi

SEKTÖR

Müze ve Sergiler

YER

Slovenya Ulusal Müzesi, Slovenya, Ljubljana

YIL

Aralık 2019

PROJE VIDEOSU

Related Projects