SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Sürdürülebilir mimari kavramı yapı tasarım süreçleri için artık kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Yapı endüstrisinin ise %35’inin sera gazı salınımlarından sorumlu olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, yapılarda etkin –enerji kullanımı sürdürülebilir mimari için tasarım süreçlerinin önemli bir optimizasyonu olmasına rağmen, sürdürülebilir mimari prensiplerinin bunların çok ötesinde başka sorumlulukları gerektirdiği açıkça görülmektedir.

Sürdürülebilir mimari’nin hedefi macro ölçekten micro ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanarak, uzun vadede ve gelecek nesiller için de kendi kendine yetebilmesini esas alır. Avcı Architects çevre dostu yapılar, etkin enerji kullanımı ve düşük maliyetli yapılar üretmenin yanısıra, sürdürülebilir mimariyi bunların ötesinde değerlendirerek doğanın sunduklarını sadece insanlar için kullananan bir tasarım anlayışını değil, aynı zamanda doğa (deep ecology) için de kendini yenileyen, esnek ve yeniden üreten bir anlayışını benimsemektedir.

Sürdürülebilir mimari’nin sadece yakın çevresi ile ilişkili olmadığı, herhangi bir döneme ya da zamana hizmet etmediği ve gelecek nesiller için de kullanılabilir olması gerektiği artık kaçınılmaz bir sonuçtur. Biz Avcı Architects olarak bu anlayışı sürdürülebilir mimari’de her ölçekte ve tasarımın her evresinde ele alıyor ve yerin doğal verilerini her zaman savunduğumuz Etik, Ekolojik, Ekonomik (3E) değerleri arasındaki dengeyi kurarak bulmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak, Avcı Architects’in sürdürülebilir mimari’deki doğa merkezli tasarım anlayışı her zaman doğanın verilerini en iyi şekilde kullanarak demokratik, esnek, uzun vadeli ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile şekillenen bir düşünce anlayışıyla gelişir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİDE ŞEHİRLER

Sağlıklı şehirler nasıl çalışır? Sağlıklı bir mekan’ın niteliksel ve niceliksel değerleri nelerdir? Tekil bir mekan tasarımının şehir’le kurduğu ilişki şehirlerin ve o mekanın sürdürülebilirliği açısından tasarımın hangi evresinde kendi var eder? Avcı Architects başarılı, sağlıklı, dönüştürücü ve kendini yenileyen mekanlar ve kamusal alanlar tasarlamanın sürdürülebilir mimari ve yaşanabilir şehirler için bütüncül bir yaklaşımın önemli bir parçası olarak kabul ediyor. Sonuç olarak, Avcı Architects şehirleri sürdürülebilir mimari’de, kentsel, bölgesel tasarım kararlarından noktasal müdahalalelere kadar geliştiren yeni bir vizyon ve geliştirme süreciyle değerlendiriyor.

ÖNE ÇIKAN SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER

Avcı Architects çalışmalarında sürdürülebilir mimari kriterlerini her ölçekte üretilen projeler için tasarım sürecinden başlayarak uygulama sürecine kadar entegre ediyor. Avcı Architects’in sürdürülebilir mimari prensipleri, mevcut doğal kaynaklar, etkin enerji kullanımı, yerel malzeme, yüksek bina performansı’nın yanısıra kendi bünyesinde yeni ve maliyeti düşük sistemler tasarlıyor. Böylece iş veren ve kullanıcılar için de en uygun çözüm önerilerini geliştiren Avcı Architects’in bununla ilgili projelerini aşağıda bulabilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİDE SÜREÇ

Avcı Architects’in sürdürülebilir mimari ile ilgili tasarım süreci mimarlar, yerel ve yabancı uzmanlar, iş veren ve dünyanın bir çok yerinde işbirliği yaptığımız diğer katılımcılarla birlikte geliştiriliyor. Bu anlamda, biz sürdürülebilir mimari için projenin ilk eskiz aşamasından başlayarak, tasarım, proje geliştirme, proje yönetim, finansal organizasyon, iş birliği ve iş veren talepleri ile kesin ve mutlak bir zaman yönetimini öngören somut / dinamik / katılımcı bir çalışma süreci oluşturuyoruz.

ARAŞTIRMA

Avcı Architects’in sürdürülebilir mimari’ye ilişkin araştırma, danışmanlık, yeni tasarım metodları, yöntemleri, tarihte tüm kaynağı doğa olan tasarımları esas alması ve bu bağlamda, doğa odaklı tasarımların nasıl çalıştığının özüne inmesi, sistemik düzen, doğası gereği oluşan sistemler ve otomatize-teknoloji olarak kendini üreten yapıların günümüz teknolojileriyle yeniden yorumlanması ve üretilmesi Avcı Architects’in sürdürülebilir mimari’deki araştırmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, biz Avcı Architects olarak sürdürülebilir mimari’yi çok katmanlı bir yapılanma süreci olarak ele alıyor ve farklı uzmanlar ve dünyanın bir çok yerinde işbirliği yaptığımız katılımcılar ve bu sürecin önemli bir paydaşı olan iş veren için Urbanista ile birlikte envisioning süreci ile çözüyoruz. Bu envisioning süreci, masterplan ölçeğinden başlayarak micro ölçeğe kadar inen iş veren + yatırım ve onun alt parametreleri ile ilgili yeni bir vizyon planını kapsamaktadır.

ETİK, EKOLOJİK, EKONOMİK (3E)

Avcı Architects sürdürülebilir mimari’ye ait tasarım sürecini bu üç Etik, Ekolojik ve Ekonomik (3E) değerler sistemi üzerinden kuruyor. Proje üretim sürecinin her alt katmanında sürdürülebilir mimari’yi destekleyen bu prensipler tasarım sürecinin her bir evresinde düşünülerek, irdelenerek, tartışılarak ve uygulanarak çözülür. Buradaki esas koşul, sürdürülebilir mimari’nin uzun vadede, kalıcı, yenilikçi, inovatif, doğa için kendini var eden ve içinde bulunduğu doğal döngüye zarar vermeyecek şekilde konumlanmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE LİDERLİK

Avcı Architects sürdürülebilir mimari’de bina performansını ekolojik olarak maximum düzeye çıkaran doğal kaynaklar, enerji, su, doğru malzeme kullanımı, altyapı ve yenilenebilir kaynakları bütüncül bir yaklaşımla kurgulayarak tasarımın her evresine de dahil edilen tasarımcı, uzmanlar, diğer katılımcılar ve iş veren vizyonunun da ele alınarak işlendiği özel bir süreci takip eder. Temel olarak, Avcı Architects’in sürdürülebilir mimari’deki yaklaşımı Türkiye’de ekolojik yapı ve onun sertifika sistemleri etrafında belirsiz bir alan olarak tariflenen sürdürülebilir mimari kavramını net bir sonuçtan ziyade verimli bir süreç olarak ele alması ve bu süreci kendi içeriği bağlamında yeniden tanımlamasıdır. Bu durumda, sürdürülebilir mimari sorunsalı Avcı Architects’in her basamağına ve departmanına işlemiş bir başlık olarak değerlendirilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA DANIŞMANLIĞI

Avcı Architects günümüzde sürdürülebilir mimari’yi küresel bir sorun olarak ele alıyor ve bununla ilgili farklı disiplinleri ve bu konudaki uzman ve katılımcıları kendi bünyesinde bir araya getirerek masterplan ölçeğinden yapı ölçeğine kadar inen stratejik planlama sürecinde inceleme, analiz, tedarik etme ve bütçe yapılanması gibi başlıklarda hizmet veriyor.

AVCIFEED: SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ