Ahmet Ergenç AICA üyesi oldu

The Circle’ın kültür-sanat koordinatörü Ahmet Ergenç, Paris merkezli Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği AICA’nın üyesi oldu. Sanat ve kültür dünyasında güçlü bir konuma ve saygınlığa sahip olan AICA kültürler arası iletişimi ve çağdaş yaratıcılığı desteklemeyi hedefliyor. Temel amaçlarını, kültürel hedeflerini, disiplinlerarası yaklaşımlarını ve misyonunu; sanat eleştirmenliğini bir disiplin olarak geliştirmek ve metodolojisine katkıda bulunmak, dernek üyelerinin etik ve profesyonel çıkarlarını korumak ve haklarını savunma konusunda işbirliğine açık olmak, teknolojik gelişmelerin sunduğu olanaklar ile küresel diyaloğu önemsemek ve üyeler arasındaki iletişimi canlı tutmak, sanat dünyasında var olan görsel sanatlar ve estetik alanındaki gelişmelere, karşılıklı iletişime ve etkileşime katkıda bulunmak, ifade ve düşünce özgürlüğünü tarafsız olarak savunmak ve sanatta da bu bağımsızlığın, özgürlüğün kurgulanmasına katkı sağlamak olarak ifade eden AICA, çağdaş yaratıcılığa hizmet etmeyi amaçlıyor.

Recommended Posts

Leave a Comment