Balance Güneşli

avciarchitects_anagörsel2 Farklı fonksiyonları uyum içinde bünyesinde buluşturan Balance Güneşli, sosyal ortamlar yaratarak bölgede yaşam kalitesine katkıda bulunan bir proje olarak planlandı. Mevcut dokunun en belirleyici özelliği Basın Ekspres Yolu boyunca akan Ayamama Deresi. Ayamama Deresi ve yapı adaları arasında kalan yeşil alanın tasarıma katılması, ve taşkın alanındaki su öğeleriyle de zenginleşecek nitelikli bir peyzaj alanı olarak kentle bütünleşmesi hedeflendi.

avciarchitects_master

Zemin katlarda podyum ve üzerinde yükselen bir kuleden oluşan tipik tasarım anlayışına karşılık projede hedeflenen; gelecekte, metronun da gelmesi ve yeni iş merkezleri ile nitelikli bir ana yaya aksı olacak olan Taş Ocağı Caddesi’ni, korunaklı bir kentsel meydan şeklinde düzenlenmiş giriş alanıyla davet eden, ve merkezinde oluşturduğu sokak dokusu ile yayaları Ayamama Deresi peyzaj alanı ile bağlayan geçirgen bir yapı oluşturdu. Aynı geçirgenliği komşu parsellerle arasında da sağlayan proje bu sayede sürekli yaşayan, davetkar kamusal alanlar ortaya çıkardı. Bu sokakların etrafında da az katlı, kent ölçeğinde binalar konumlandırıldı. avciarchitecs_kütleşekillenişi Sokakları oluşturan az katlı bloklarda ofis ve home ofisler yer alıyor. Bu sayede belirli bir saatten sonra terk edilen güvenliksiz bir yerleşim yerine, her daim yaşayan, aktif, canlı bir mahalle dokusu oluşturulmuş ve sosyal sürdürülebilirlik kriterleri göz önünde tutuluyor.

avciarchitects_sokakkesiti

Farklı yönlenimlere farklı cephe hareketleri ve malzemeleriyle de cevap verilerek hem daha zarif bir kütle etkisi desteklenirken, hem de çevresel etkiler dikkate alınıp sürdürülebilirlik ve verimli enerji kullanımı ön plandadır. Kuzey cephelerde daha dolu, taş kaplama yüzeyler, güney cephelerde ise cam cepheler önünde ahşap güneş kırıcılar ile katmanlanan cephe, güneş enerjisinden kaynaklı ısı kazanımını en verimli şekilde kullanmayı hedefler. Güney cephelerde yer alan kat bahçeleri de doğal ısıtma ve havalandırma sağlarken, cephede bir hareketlilik ve çeşitlilik oluştururarak yeşilin bina boyunca tırmanmasını sağlar.Yapı ayrıca rüzgar ve güneş yönelimlerini hesaba katarak aydınlatma ve güneş enerjisinden kaynaklı ısı kazanımını en verimli şekilde kullanmak üzere tasarlanmıştır.

Recommended Posts

Leave a Comment