İki Proje, Tek Alan

Projeler uygulama aşamasına gelmeden önce, onu tasarlayan kişi veya kişiler tarafından “her şey”den başlayıp “ona ait olan”a kadar seyrelen bir süreç geçirirler. Bu seyrelme süreci yönetimsel, fiziksel, çevresel, fonksiyonel ve estetik parametreler tarafından biçimlenir. Tasarlayanın analitik ve hissi yaklaşımları kimi zaman yönetimsel ve fonksiyonel girdilerle paralellik gösterse de, düşünsel düzlem ile kurallar düzlemi çoğunlukla bir “çarpışma” ya da “karşılaşma” durumunu ortaya çıkarır. Bu karşılaşma durumu ilk anda sınırlayıcı ve hareket alanını daraltıcı bir etki gibi görünse de, özünde o tasarımın tam olarak ne olması gerektiğini bulmasını sağlayan en önemli güç olur.

Bodrum Yalıkavak’ta yapılması öngörülen Jacaranda projesi ise bu süreci iki defa yaşamış, ilk üretimden en sonda elde edilen ürüne kadar, bahsi geçen karşılaşmayı iki defa deneyimlemiş bir projedir. Süreç içerisindeki dinamik ve değişken kullanıcı istekleri ve yerel düzenlemeler, birbirinden oldukça farklı iki işin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlk olarak 2011’de sonuçlanan projenin ardından bir kere daha, bu sefer tamamen farklı bir ihtiyaç programı ve kullanıcı profili için, aynı arazide farklı bir öneri geliştirilmesi talebi oluşmuştur. İlk anda, daha önce zaten o alan için düşünmüş, düşüncesinin seyrelme sürecini tamamlamış ve olgunlaşmış bir ürün vermiş tasarımcı için her şeyi yok sayarak “sıfırdan başlamak” pek olanaklı görünmese de, ilkiyle hem çözümsel hem görsel bir benzerlik içermeyen ikinci bir proje üretilmeye başlanmıştır. 2012 mayısında başlayan ikinci süreç de kendi içerisinde eşiklerden oluşan bir yapıda gelişimini gerçekleştirmiştir. Proje haziran ayında yayınlanan ilk düşünce halinden, uygulamaya yaklaştığı şimdiki zamana kadar olgunlaşmış, gerek kullanılan malzemelerin seçimi ve birbiriyle ilişki kurma biçimleri gerekse proporsiyonları yoğun bir çalışma sürecinin sonunda “tasarım” süreci içindeki son halini almıştır.

Büşra Al

Recent Posts

Leave a Comment