Çalışma Mekanlarının Verimliliği

İnsan Odaklı Ofis Tasarımlarında Stratejik Dönüşümler ve Çalışma Mekanlarının Verimliliği

Avcı Architects, uzun vadede çalışma mekanların verimliliği, sürdürülebilirliği, teknolojik gelişmeler, insan profillerinin kurumsal yapılaşmadaki değişimleri, enerji verimliliği ve insan/mekan performansı konuları üzerine yaptığı tasarım araştırmaları doğrultusunda, ‘’sürdürülebilir mekan’’ kavramını yüksek performanslı çalışma mekanları üzerinden yeni ve stratejik bir vizyon olarak ele alıyor. Sürdürülebilirlik tasarım ilkelerini projelerde en büyük ölçekten başlayarak en küçük ölçeğe kadar inen ‘’holistic’’ (bütüncül) bir yaklaşımın doğal bir sonucu olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Mimar Selçuk Avcı, ‘’insan odaklı tasarım’’ların en iyi kolektif çalışma mekanları üzerinden analiz edilebileceğinin altını çiziyor.

Değişen/gelişen teknolojiler, iklim değişiklikleri, profil dönüşümleri, çalışma biçimlerinin yeniden tariflenmesi, insan odaklı tasarımlar, kurumsal değişim /dönüşümlerin ve markalaşmanın insan ve mekana dair yeni fiziksel koşulları belirlediğini ve iyi çalışma mekanlarının ‘’insan/mekan performansı’’ analizleriyle ele alınması gerektiğini vurgulayan Selçuk Avcı, uzun vadede sürdürülebilir bir tasarım anlayışının yapıya uygun yeni yaşam döngüsünün tarifi, düşük enerji, marka avantaji, insan performansı, iklimlendirme, yeni teknolojilerin entegrasyonu ve işletme maliyetlerinin iyi analiz edilerek yaşam kalitesinin arttırılmasında öncü bir rol oynadığını belirtiyor.

2008 küresel kriz sonrasında giderek küçülmeye giden şirketlerin özellikle fiziksel ve teknik altyapılarının geliştirilmesi, esnek çalışma mekanlarının yaratılması, insan odaklı ofis tasarımlarının yeni stratejik düşünsel ve fiziksel analizlerin ortaya çıkarılmasında etkin bir rol oynadığı görülüyor. Bu anlamda, mekanların ‘’verimlilik-üretkenlik’’ açısından kavramsal ve fonksiyonel çerçevede değerlendirilmesi ve insanın fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması yaşam kalitesinin maximum düzeye çıkarılmasında mekana dair tasarım prensiplerini yeniden sorguluyor.

Bu bağlamda, Avcı Architects tasarımlarındaki sürdürülebilirlik kriterlerini global ölçekte tasarladığı ticari yapılarla adından söz ettiren Gensler ile bir adım daha öne taşıyor. Avcı Architects’in Gensler ile yaptığı stratejik ortaklık, 21.yy yeni ofis mekanlarındaki teknoloji kullanımları, mekanın esnekliği, doğal malzemelerin maximize edilmesi, iklim koşullarının entegrasyonu, düşük enerji ve işletme maliyetleri, yüksek çalışma performansı, çalışma ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi gibi mekansal analizler ve veriler doğrultusunda tasarlanan yeni ofis mekanlarına odaklanıyor.

ODAKLANMA, İŞBİRLİĞİ, ÖĞRENİM VE SOSYALLİK

2008 yılında Gensler’in çalışma mekanları üzerinde yaptığı araştırmalarda, çalışanların günlük aktivitelerinde ‘’yaratıcı-yenilikçi’’ olmasını sağlayan ‘’dört mod’’ prensibi ile odaklanma, işbirliği, öğrenim ve sosyallik başlıklarıyla çalışma mekanlarındaki iş veriminin arttığı gözlemlenmiş. Gensler’in farklı gruplar ve aktiviteler arasında yaptığı karşılaştırmalara göre, dikkat ve konsantrasyon gerektiren yüksek odaklı işler, ortak bağlar ve değerleri oluşturan kolektif üretim biçimleri, iş etkileşimleri,yeni öğrenme deneyimlerin yeni mekanlarda tecrübe edilmesi ve sosyalleşme gibi günlük üretimin bir parçası olan mekansal aktivitelerin, yeni tasarlanan ofis mekanlarındaki çalışma performansını etkilediği görülmüş. Bu veriler doğrultusunda, 21.yy ofis mekanlarının kurumsal kimlik ve markalaşma adına da ciddi başkalaşımlar ve yaklaşımlar gerektirdiğini savunan Selçuk Avcı, yeni ofis mekanları için Gensler’in verilerini şu şekilde değerlendiriyor:

çalışma mekanlarının verimliliği

‘’Gensler’in araştırmalarında, insanların zamanının %6’sını sosyal faaliyetlerde, %59’unu konsantrasyon gerektiren işlerde, %4’ünü öğrenmeye yönelik çalışmalarda ve %22’nin ise işbirliği yaparak geçirdiğini görüyoruz; bu verilere göre, yeni ofis mekan tasarımlarında farklı mekansal işlevlere ve bu mekanların esnekliğine göre etkili çalışma ortamlarını yaratmak sadece iş gücü ve verimliliğin artması açısından değil, yaşam kalitesinin arttırılması, kurumsal kimlik ve global/hızlı büyüme açısından da değerlendirilmelidir. Günümüzün üçte ikisini çalışma mekanlarında geçirdiğimizi düşünürsek, içinde bulunduğumuz mekanın ve bu mekanların sağladığı fiziksel koşulların da kaliteli ve yüksek performanslı olması gerekir.’’

Avcı Architects’in yeni çalışma mekanları ve insan odaklı tasarımlar üzerine yaptığı araştırmalar, mekana dair son ürünü somutlaştıran ve kesin bir veri olarak ortaya koyan mimari bir yapı, ürün, dil ya da formül olarak ele alınmıyor, ofis yaklaşımının temel prensibi ‘’sürdürülebilir mimarlık’ kavramının tasarımın alt kodlarına ( insan ve mekan değişimi/dönüşümü, iklimsel değişiklikler, ekonomik büyüme, demokratik yaklaşım biçimleri, adaptasyon, teknolojik ilerlemeler, yeni malzemeler..vb) kadar işleyen mimari bir üst dil oluşturması olarak tarifleniyor. Bu söylemlere karşın, her yeni mekan tasarımı kendi bağlamsal verileri doğrultusunda problemi yeniden tarifliyor ve değişen süreçlere göre kendi esnekliğini uzun vadede yeniden ortaya koyuyor. Özellikle, yeni çalışma mekanlarındaki esneklik, doğru malzeme kullanımı, yeni teknolojiler gibi kavramların yeni ofis tasarımlarında kurumsallığın getirdiği farklı çalışma biçimleri ve yeni organizasyonlara yönelik gelecek senaryoları da içermesi hedefleniyor.

FOX International Merkez Ofisi

fox-international-yeni-ofisFOX International Channels Merkez Ofisi İstanbul; imaj: Avcı Architects

 

FOX International Channels İstanbul merkez ofisi, 2014 yılında Avcı Architects tarafından tasarlanan 1450m2 inşaat alanına sahip, çalışma mekanlarındaki şeffaflığın, doğal malzeme kullanımıyla ofis içi dolaşım mekanlarında görünürlülüğü maximuma çıkaran Avcı Architects’in açık ofis örneklerinden sadece bir tanesi.

Avciarchitects_FOX_10 Çalışma mekanı-FOX International Channels Merkez Ofisi İstanbul; imaj: Avcı Architects

 

Avciarchitects_FOX_6 Dolaşım Koridoru-FOX International Channels Merkez Ofisi İstanbul ; imaj: Avcı Architects

 

Ofis yapısının çalışma alanları gün ışığından maximum düzeyde yararlanırken, ofis duvarlarında kullanılan renk ve grafik tasarımları mekanın canlılığı ve dinamizmi için etkin bir rol oynuyor. Ofis içinde brüt betonun hakim olduğu malzeme seçimlerinde doğal malzemelerin kullanılması hedeflenmiş.

AIG İstanbul Merkez Ofisi

AIG Istanbul Office HQ AIG İstanbul Yönetim Merkezi; imaj: Avcı Architects

 

calisma-mekani-aig-istanbul-yonetim-merkezi Çalışma mekanı-AIG İstanbul Yönetim Merkezi; imaj: Avcı Architects

 

Avcı Architects’in güncel ofis tasarımlarından biri olan sigorta şirketi AIG‘nin İstanbul Merkez Binası, 4000m2 inşaat alanına sahip açık planlı ofis yapısı, yönetimsel ve alt bölümlerin ihtiyaç analizleri ve çalışanların maximum düzeyde gün ışığından yararlanması doğrultusunda kurgulanıyor. Ofis içindeki yüksek hacimli mekanlar ve bu mekanlarda kullanılan ahşap, metal malzeme kullanımları, brüt beton kolonlar ve duvarlara işlenen grafikler mekanın kendi içinde fonksiyonel olarak farklılaşmasını sağlarken mekanları görsel açıdan da zenginleştiriyor.

INC Research İstanbul Merkez Ofisi

AVCI_ARCHITECTS_INC_Research-5 Çalışma mekanı-INC Research İstanbul Merkez Ofisi; imaj: Avcı Architects

 

Sürdürülebilirlik kriterlerini tasarımlarında üst ölçekten başlayarak yeni ofis tasarımlarında da başarıyla kurgulayan Avcı Architects, uluslararası medikal araştırma şirketi INC Research için tasarladığı 450m2 büyüklüğündeki merkez ofisi, kurumsal kimlik analizleri, doğal malzemeler, iklimlendirme ve yeni çalışma analizleri doğrultusunda tasarladığı açık ofis kurgusuyla, çalışma mekanlarındaki enerji, üretim/yaşam kalitesi ve performansı maximum düzeye çıkarmayı hedefliyor.

AVCI_ARCHITECTS_INC_Research-6 Çalışma mekanı-INC Research İstanbul Merkez Ofisi; imaj: Avcı Architects

 

Sürdürülebilir mekan tasarımlarını şirketin kurumsal kimlik, çalışan ihtiyaçları ve fonksiyon şemalarından başlayarak, ofis içi dolaşım, iklimlendirme, mekanın gün içindeki aktivitelere göre gereksinimi, doğal malzemelerin doğru yüzeylerde kullanımına kadar ‘’süreç’’ ve ‘’fonksiyon’’ analizi yapan Avcı Architects, sürdürülebilirliğin merkezinde yer alan doğal malzeme kullanımının çalışma mekanlarındaki önemine de vurgu yapıyor.

Yeni ofis mekanlarında çalışanların fiziksel ve psikolojik koşulları göz önüne alındığında iklimlendirme, doğru malzeme kullanımları ve yeni teknolojiler büyük önem taşıyor. Bu anlamda ofislerde tasarlanan yüksek hacimler, çalışanların fonksiyonel ihtiyaçlarına göre şekillenen etkileşim ve çalışma alanları, çalışanların konfor ve rahatlık açısından ofis mekanlarında daha uzun zaman geçirmesini sağlıyor. Bu söylemlere karşın, ofislerdeki üretim-verimlilik-etkili öğrenme ile ilgili yapılan birçok araştırma ve istatistiklerin arasında JLL (Jones Lang LaSalle) tarafından gerçekleştirilen “Ofislerde sağlık, refah ve verimlilik” araştırması, çalışanlar ve işveren’e dair somut sürdürülebilirlik kriterleri açısından önemli verileri ortaya koydu.

JLL (Jones Lang LaSalle) araştırmasına göre, çalışanların verimliliğini arttırmak ve iş verene ait maliyeti azaltmak için sürdürülebilir mekan tasarımlarındaki 6 önemli kriter kısaca şu şekilde sıralandı; ofis içindeki havanın temiz tutulması, termal konfor, gün ışığı, mekansal özgürlük ve ofis içindeki yeşil alanlar olarak tanımlandı. JLL (Jones Lang LaSalle)’ in yaptığı araştırmada, Avcı Architects’in tasarladığı Türkiye Müteahhitler Birliği Binası (TMB) binası da araştırmaya örnek olarak gösterildi.

dis-gorunum-tmb-genel-merkezi Avciarchitects_TMB_02 Bina Görünüşleri-Türkiye Müteahhitler Birliği Binası (TMB); imaj:Avcı Architects

 

Ankarada’ki Türkiye Müteahhitler Birliği Binası (TMB) Türkiyede ilk kez TMB yapısına özel olarak kullanılan termal labirent sistemiyle Ankara’nın gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkını %50’ye yakın sağladığı enerji tasarrufuyla çözüyor. Yapıda kullanılan yeni labirent teknoloji sistemiyle araştırma konusu olan Türkiye Müteahhitler Birliği Binası (TMB), araştırmanın ‘’termal konfor’’ kriterine karşılık alternatif iklimlendirme modeline örnek mimari inovasyon olarak gösteriliyor.

Avciarchitects_TMB_11  tmb-termal-labirent-sistemi İmajlar soldan sağa: İç mekan dolaşım- Termal Labirent sistemi Türkiye Müteahhitler Birliği Binası (TMB); imaj:Avcı Architects

Recommended Posts

Leave a Comment