THE CIRCLE, “CHINATOWN” SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

The Circle, 31 Mart’a kadar “Chinatown” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Aslı Aydemir’in seramiğin yerleşik kullanımlarından uzaklaşıp, seramik için yeni estetik ve kültürel ihtimalleri denediği işlerden oluşuyor.

Sergide bir araya gelen işlerde geleneksel kültürel simgeler şahsi bir bakışla yeniden yorumlanıyor ve böylece mevcut kültürel ve toplumsal duruma dair de yorumlar sunuluyor.  Aslı Aydemir seramiğin rastlantısal olasılıklarından da faydalanıp, kusurları birer estetik öğeye dönüştürüyor. Bu sergideki işlerinde ise hazır formlara yaptığı müdahalelerle yeni anlamlar üretiyor ve seramik için yeni bir deney sahası açıyor.

“Chinatown” adlı yerleştirme el yapımı işlerin ve yerel kültürel anlamların yerini alan tektip endüstriyel üretimin handikaplarına dikkat çekmek için, antika tabakların üzerine “made-in-china” ibaresini ekliyor. Bu müdahale sonucunda ortaya çıkaran ironik manzara, bakanları seri üretim ve nesnelerin kaybolan aurası üzerine düşünmeye davet ediyor.

“İade-i İtibar” adlı seri ise benzer bir müdahaleyi tersten gerçekleştiriyor. Bu sefer “itibarı düşük” olan, yer yer “kitsch”e kaçan porselen bibloları bakır, epoksi gibi malzemelerle destekleyerek, bir kuşağın kültürel hafızasında önemli bir yer tutan bu nesnelere bir iade-i itibarda bulunuyor.

“After a Few Tries” adlı iş ise geleneksel çintemani motifine alternatif çeşitlemeler üreterek, geleneksel mecrayı çağdaş anlamlar için tekrar yorumluyor.

“Hadi Yavrum Kemik” ise yine çintemani motifi üzerinden çağdaş bir tasarım önererek, geleneksel motiflerle çağdaş bir oyun ve yaratıcılık ihtimalini bir araya getiriyor.

“Unwritten Holybook” adlı yerleştirme seramikten bir kutsal kitap tasarlıyor ve kutsal kitapların genellikle erkek-egemen olduğuna dikkat çekerek, kadın erkek eşitliğinin ön planda olduğu bir kutsal kitap hayal ediyor.

“In the Name of Peace” adlı iş ise, tuğlalara yarı-gömülmüş silahlar tasarlayarak, dünyadaki bir diğer soruna, silahlanma ve savaş sorununa dikkat çekiyor. İronik bir başlık altında, savaşın olmadığı, silahsız bir dünya hayal eden barışçıl bir öneriye işaret ediyor.

Recommended Posts

Leave a Comment