INC Reaserch Merkez Ofisi tamamlandı

INC-DMM-PRO.-IMAGES.07

Uluslararası medikal araştırma şirketi INC Research İstanbul merkez ofisini Göztepe’de bulunan Nida Kule’ye taşıdı. 450m2 boyutlarındaki mekan, nispeten küçük ölçekli bir ofis olmasına rağmen vizyon ve barındırdığı fonksiyonlar bakımından önemli bir proje. Basit ve minimalist bir yerleşim şemasına sahip mekanda, Avcı Architects‘ten Tolgahan Akbulut‘un kurumsal kimliği baz alarak tasarladığı grafik uygulamalar mekana farklı bir boyut kazandırıyor. Nida Kule‘nin nispeten alçak tavanlarındaki betonarme kaset sistemi, tasarlanan kare formda aydınlatma kompozisyonu için harika bir fon oluşturuyor.

Açık ofis ve yönetici ofisleri binanın çeperlerinde yer alırken teknik hacimler, baskı odaları, mutfak gibi yardımcı mekânlar iç kısımlarda yer almıştır. Tasarımda aynı zamanda mümkün olduğunca lokal ve doğal malzeme seçimleri göz önünde bulundurularak Avci Architects’in önemsediği sürdürülebilirlik yaklaşımı bu ölçekte bir projede de geçerliliğini korumuştur.

INC-DMM-PRO. IMAGES.02 (Custom)

 

Giriş hacminden bağlanan ana koridor aksı mekanın omurgasını oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Koridorun bir tarafı sürekliliği olan bir duvar yüzeyi, diğer tarafı ise resepsiyon alanı ve açık ofislerle sınırlanmaktadır. Bu omurgayı tarifleyen ana duvar, mekânsal ve kurgusal kimliği bağdaştıran ve yansıtan bir yüzey olarak ele alınmıştır. Mevcutta bulunan brüt beton duvar yüzeyi bu haliyle korunmuş, Avci Architects tarafından tasarlanan grafik uygulamaları ile kurumsal kimlik ve mekânsal bütünlük yansıtılmıştır. Mekânsal omurgayı oluşturan ana koridorun asma tavanı ise mekanik-elektrik altyapının omurgasını da içermektedir.

Mekanın ana fonksiyonel hacmi olan açık ofisler, zeminde ve tavanda malzeme geçişleri ile ayrıştırılmış olmakla birlikte, mekandaki ferahlık ve genişlik hissini sağlayacak şekilde kesintisiz olarak düzenlenmiştir. Teknik altyapının koridor asma tavanı içerisinde çözülmesi sayesinde, açık ofislerin tavanı binanın mevcut betonarme yapısını yansıtmak üzere açıkta bırakılmış ve üzeri tozumaz cila ile boyanmıştır. Bu hacimdeki aydınlatma sistemi de tavandaki kaset sistemini vurgulayacak şekilde, ışık değerleri hesap edilerek, rastlantısal ancak homojen bir düzende yerleştirilmiştir. Aynı şekilde mekanik havalandırma için de kaset sistem ana veri olarak ele alınmış, cihazlar kaset içlerine gömülmekle birlikte gizli ışık detayları ile bir obje haline getirilmiştir. Açık tavan ve yine açık bırakılan kolonlarda yani tüm brüt beton yüzeylerde elektrik kablolaması galvaniz borular içine alınarak yüzeyden götürülmüş, mekan ve malzemenin doğasına uyum hassasiyeti gözetilmiştir.

 

INC-DMM-PRO.-IMAGES.05

Mekanın uç kısımlarında yer alan kapalı ofisler, yönetici odaları, toplantı odası ve telekonferans odalarını içermektedir. Bu mekanları ayıran bölücü sistemler cam ve antrasit renkli metal yüzeylerden oluşmaktadır. Bu sayede kapalı ofis içlerinden açık ofisin ve mekanın tümünün netlikle algılanması sağlanmıştır. Kapalı ofis içlerinde ağırlıkla beyaz ve antrasit gibi nötr renkler kullanılmış, brüt beton yüzeylerle ve genel tasarım yaklaşımı ile bütünleşmesi sağlanmıştır.

Resepsiyon alanı, ana giriş kapısının karşısında konumlandırılmış, açık ofislerle görsel algıyı kesmeyecek şekilde belli bir grafik düzende tasarlanmış boyalı metal profillerden oluşan bir bölücü sistem ile ayrılmaktadır. Hacmin arka sınırlandırıcı duvarında ise kurumsal kimliği yansıtacak bir grafik yüzey oluşturulmuştur. Bu duvar aynı zamanda bu alana hizmet eden mekanik havalandırma cihazlarını da içermektedir. Duvarın alt ve üst hattında devam eden yatay menfezler teknik gereksinimden kaynaklanmaktadırlar ancak bir tasarım girdisi olarak değerlendirilerek nitelikli hale getirilmişlerdir.

Ofis personelinin ihtiyaçlarından olan mutfak hacmi, hemen yanında break-out alanı olarak tanımlanan, kısa süreli yeme-içme, mola ihtiyaçlarına cevap verecek bir alanla desteklenmiştir. Bu alanda yer alan yüksek masa aynı zamanda geçici çalışma ve kısa süreli toplantı olanakları da sağlaması amaçlanarak tasarlanmıştır.

Kullanıcıların modern ofis ihtiyaçları ile kurumsal kimlik değerleri göz önünde bulundurularak tasarlanan ofis, 2014’ün Aralık ayından bu yana INC Research İstanbul Merkez Ofisi olarak hizmet vermektedir.

 

Recommended Posts

Leave a Comment