ÇUBUKLU VADI KONUT PROJESİ

Çubuklu Vadi Komut Projesi

Çubuklu Vadi Konut Projesi alanı kent ormanının Çubuklu Vadisi bölgesi kuzey sınırında bulunur. Burası hem İstanbul’un genişlemesi açısından hem de uluslararası alanda şehir içi ormanlık alanların sirayet ederek gelişimine örnek oluşturması açısından eşsiz ve önemli bir kalkınma alanıdır.

Çubuklu Vadi Konut Projesi alanı bir vadi tabanında yer almaktadır. Çubuklu Vadi Konut Projesi alanının en alçak seviyedeki noktası olup, aynı zamanda da bölgeyi çevreleyen tepelerin önemli bir kısmından akan yüzey suları ve toprağa nüfuz eden yeraltı sularının toplanma bölgesidir. Vadi tabanı Boğaz seviyesinin üzerinde doğal bir akifer oluşturur ve önceleri vadinin batı ucunda su seviyesini yükselterek bir rezervuar oluşturmak amacıyla baraj yapılmıştır. Baraj yıkılmış olsa da bu tarihi mühendislik eserinin bazı unsurları hala varlığını korumaktadır.

Akiferin tepe noktası vadinin yüzey seviyesinin hemen altındadır ve su akışı bölgenin içinden geçmektedir.

Muhtemelen bölgenin geçmişte rezervuar olarak kullanılmış olmasının bir sonucu olarak, bölge, komşu diğer alanlar gibi sık bir ormanlık yapıya sahip değildir, ancak bazı ağaçlar hala varlığını sürdürmektedir ve alanın ekolojik yapısı daha geniş bir bölgeye yayılan çeşitliliğin bir parçasını oluşturmaktadır.

İŞVEREN

Gizli

SEKTÖR

Konut

YER

Beykoz, İstanbul

YIL

2016

ÇİZİMLER

Related Projects