Selçuk Avcı Tasarım Bilkent’te Konuşmacıydı

Avci Architects kurucu ortağı Mimar Selçuk Avci, 9 Nisan günü Bilkent Üniversitesi’nin hazırladığı “Tasarım Bilkent” mimarlık etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. ShoP Architects ortağı  Paul Frederickson ile aynı oturumda yer alan mimar Selçuk Avci “Sürdürülebilirlik ve Mega Projeler” oturumunda konuşmasını gerçekleştirdi.

Arkitera.com aracılığı ile ” ‘Sürdürülebilirlik’ hakkında konuşan Selçuk Avcı, dünyanın büyük bir iklim değişimiyle karşı karşıya olduğunu ve bu değişimin sonucu olarak insan hayatının ve yetiştirilen ürünlerin nasıl etkilenebileceğinden bahsederek başladı konuşmasına. Çeşitli göçlerin meydana gelebileceğinden, alıştığımız yaşam şeklinin nasıl değişebileceğinden bahsetti. Bu değişimleri yavaşlatmak ya da daha az etkilenebilmek için benimsenen sürdürülebilirlik prensibinin temelinin etik, ekonomi ve ekoloji konseptleri olduğunu ve ancak bu konseptlerin beraber düşünülmesiyle gerçekleştirilebileceğini paylaştı bizlerle. Bunun yanı sıra, yüzeysel ekoloji ve derin ekoloji temalarından bahsederek, insanın ekolojik canlı sınıflandırmasında değişen konumunu vurguladı. Sürdürülebilirlikte mimara düşen görevleri kendi projelerinden örneklerle açıkladı. Bölgenin iklim ve coğrafi koşullarının çevre dostu mimari çözümlerde nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde anlatarak söyleşisini sonlandırdı.”

Recommended Posts

Leave a Comment