Balance, Güneşli: Sokak Yaratmak

140131-cam3grs_rev3_k

 

Proje Basın Ekspres Yolu üzerinde yer almaktadır ve ofıs, konut ve çarşı fonksiyonlarını barındıran 92,602 m2 brüt inşaat alanına sahiptir. Yeni yapılan alışveriş ve iş merkezleri ve yeni metro inşaatı ile birlikte prestij hizmet alanının bir parçası olan bu proje, bölgenin gelişimine yeni bir soluk getirecek olan sokak dokusu ve geçirgenliği esas alan yaklaşımıyla bir örnek olmayı hedeflemekte­dir.

Sokak yaratmak

Sokaklar, insan hayatının en dinamik şekilde yaşandığı sosyal mekanlardır.

Balance Güneşli Projesi’nde, arazinin iki yakasını bağlarken oluşturulacak aksın, bir sokağa dönüşmesi prensibi, kütle kompozisyonunun dışa vurumcu bir anlayışla organize edilmesini sağlamıştır. Yapı’da sokak dokusu, insan ölçeğini doğru mimari ölçekle tarif etmek üzere tasarlanmıştır.

Arazi, Taşocağı Caddesi ile Ayamama Deresi ve Basın Ekspres tarafında yer alan park arasında bir bağlantı tarif ederek değer kazanacaktır. Bu geçirgenlik, bölgenin gelecek vizyonunda, yayaların araç ve kent trafiğinden kaçış şansı olması açısından da değer taşır.

Cadde ile Park arasında bir sokak oluşturmak, yaya trafığini tanımlayacak, alçak bloklarda zemin katlarda ticari faaliyetleri güçlendirecek, sosyal bir yaşam oluşturacaktır.

Balance, Güneşli / Vaziyet Planı

 

Bu projede, yapıda ‘nefes alma alanları’ yaratmak ve daha şeffaf, çekici ve esnek hacimler oluştururmak tasarımı kararlarını yönlendiren önemli pirensiplerdendi.

Taşocağı Caddesi ve Park tarafında kütleler davetkar bir biçimde açılarak iç sokağa doğal girişler yaratmakta ve güzergah güçlendirilmektedir.

Gerçekten başarılı olan kentsel dokular, farklı aktiviteleri barındıran, serbest bir akışa izin verecek şekilde oluşturulmus, ve insan ölçeğinde hacimlere ve binalara sahip mekanlardır.

Balance’ın tasarımında da iç sokak ve alçak bloklar etrafında yaylaştırılmış farklı kullanımlı mekanlar sayesinde hem kentsel dokunun vurgulanması, hem de komşularla birlikte tanımlanan gelecek vizyonu içinde, gerçek bir sokak yaşantısı oluşturulması hedeflenmiştir.

Balance, Güneşli

Bu sokakların etrafında az katlı, kent ölçeğinde binalar konumlandırılmıştır. Arazi, Taş Ocağı Caddesi ve Basın Ekspres Yolu aksında 9 metrelik bir kot farkına sahiptir. Bu kot farkı da pozitif bir şekilde değerlendirilmiş ve kademelenerek aşağı doğru inen yer yer merdivenli ve peyzajın entegre olduğu bir sokak aksı oluşturulmuştur. Zemin katlar ve 1. Bodrum Katı çarşı/mağazalar/restoranlar ve kafeler olarak değerlendirilmiş ve bu ana akıştan maksimum faydalanması sağlanmıştır. Sokakları oluşturan az katlı bloklarda ise of is ve home ofisler yer alır. Bu sayede belirli bir saatten sonra terk edilen güvenliksiz bir yerleşim ye­rine, her daim yaşayan, aktif,canlı bir mahalle dokusu oluşturulmuş ve sosyal sürdürülebilirlik kriterleri göz önünde tutulmuştur.

Kulede, alt katlarda ofisler, üst katlarda ise çeşitli büyüklükteki konutlar yer alır. Of is girişleri Taş Ocağı Caddesi’ndeki ana meydandan sağlanırken, konutlara giriş alt kotta oluşturulan bir ara sokaktan ayrı bir lobi ile sağlanır. Projede 3 kat­tan oluşan ve 25,500m2 kapalı alana sahip 687 araçlık otopark düzenlenmiştir ve otopark girişleri de binanın her iki yan cephesinden, ana trafik akışını aksatmaya­cak şekilde düzenlenmiştir. Kulenin tasarımında monoblok bir kütle etkisinden ziyade daha zarif, parçalanmış bir blok etsiki hedef alınmıştır. Farklı yönlenimlere farklı cephe hareketleri ve malzemeleriyle de cevap verilerek hem bu kütle etkisi

desteklenirken, hem de çevresel etkiler dikkate alınıp sürdürülebilirlik ve verimli enerji kullanımı ön planda tutulmuştur. Kuzey cephelerde daha dolu, taş kaplama yüzeyler, güney cephelerde ise cam cepheler önünde ahşap güneş kırıcılar ile katmanlanan cephe, güneş enerjisinden kaynaklı ısı kazanımını en verimli şekilde kullanmayı hedefler. Güney cephelerde yer alan kat bahçeleri de doğal ısıtma ve havalandırma sağlarken, cephede bir hareketlilik ve çeşitlilik oluştururarak yeşilin bina boyunca tırmanmasını sağlar.

 

 

11.10.2013 tarihinde ruhsatına kavuşan yapının şantiye aşamasına geçilmiş, hafriyat ve iksa çalışmaları başlamıştır. İnşaatın bitişi için öngörülen tarih ise 2015 sonbaharı.

Recommended Posts

Leave a Comment